Wednesday, July 21, 2004

Berilah Sokongan kepada sahabatmu dengan kehadiranmu

“Tujuan terapi bukanlah untuk menghilangkan kesengsaraan, tetapi adalah untuk melintasi dan melepasi fasa ke’sakit’an melalui kesedaran ruhi dan jasmani yang membolehkannya melawan unsur-unsur kesengsaraan”.
-- James Hollis
Jadi bagaimana kita memberikan sokongan dan dorongan kepada sahabat kita yang sedang sengsara?
Jika kita memahami bagaimana jiwa bekerja dalm diri kita, kita akan melihat bagaimana ‘kesakitan’ itu akan menjana satu ‘kejutan’ untuk berubah.
Tujuan utama kita memberi sokongan bukan untuk menghilangkan kesengsaraan, tetapi kita menolong nya supaya dia memahami apa yang ‘kesakitan’ ajar dalam mengarifi pencarian maknawi penderitaan itu
Selalu nya, apa yang perlu kita lakukan ialah meng’hadir’kan diri kita di fikirannya jika tidak secara jasadi. Mungkin baik juga jika kita berkongsi kisah suka duka yang pernah kita alami, dnegan hati yang tulus, redha dan diredhai, kasih sayang
"The first duty of love is to listen."
-- Paul Tillich
"With the gift of listening comes the gift of healing."
-- Catherine de Hueck Doherty

No comments: